ถุงกระดาษน้ำตาล

ขนาด 23 x 15 x 24 ซม. บรรจุ 20 ใบ/แพ็ค

ขนาด 19 x 13 x 20 ซม. บรรจุ 20 ใบ/แพ็ค

ขนาด 32 x 11 x 42 ซม. บรรจุ 20 ใบ/แพ็ค

ขนาด 32 x 11 x 30 ซม. บรรจุ 20 ใบ/แพ็ค

ขนาด 26 x 10 x 34 ซม. บรรจุ 20 ใบ/แพ็ค

ขนาด 26 x 10 x 25 ซม. บรรจุ 20 ใบ/แพ็ค

ขนาด 21 x 9 x 27 ซม. บรรจุ 20 ใบ/แพ็ค

ขนาด 21 x 9 x 20 ซม. บรรจุ 20 ใบ/แพ็ค

ขนาด 18 x 9 x 24 ซม. บรรจุ 20 ใบ/แพ็ค

ขนาด 18 x 9 x 17 ซม. บรรจุ 25 ใบ/แพ็ค

ขนาด 15 x 8 x 20 ซม. บรรจุ 20 ใบ/แพ็ค

ขนาด 15 x 8 x 14 ซม. บรรจุ 20 ใบ/แพ็ค

ขนาด 13 x 8 x 17 ซม. บรรจุ 20 ใบ/แพ็ค

Powered by MakeWebEasy.com