ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา (Portfolio)

JWBO033

กล่องกระดาษการ์ดอาร์ต 230 แกรม พิมพ์ 4 สี ปลอดภัยด้วยหมึกถั่วเหลือง ไดคัท ปะกาวข้าง พร้อมใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA039

ถุงกระดาษ แป้งเทา 270 แกรม พิมพ์ 4 สี ร้อยเชือกหิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

๋JWBO032

กล่องกระดาษการ์ดอาร์ต 350 แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA038

ถุงกระดาษ KW 170แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA037

ถุงกระดาษ แป้งเทา 270 แกรม พิมพ์ 4 สี ร้อยเชือกหิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO031

กล่องกระดาษแป้ง 400แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA034

ถุงกระดาษ KW 170แกรม พิมพ์ 4 สี ร้อยเชือกหิ้ว พับสำเร็จพร้อมใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA033

ถุงกระดาษ KW 170แกรม พิมพ์ 4 สี ร้อยเชือกหิ้ว พับสำเร็จพร้อมใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA032

ถุงกระดาษ แป้งเทา 270 แกรม พิมพ์ 4 สี ร้อยเชือกหิ้ว พับสำเร็จพร้อมใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA031

ถุงกระดาษ แป้งเทา 270 แกรม พิมพ์ 4 สี ร้อยเชือกหิ้ว พับสำเร็จพร้อมใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA030

ถุงกระดาษ แป้งเทา 270 แกรม พิมพ์ 4 สี ร้อยเชือกหิ้ว พับสำเร็จพร้อมใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA029

ถุงกระดาษ KW 170แกรม พิมพ์ 4 สี หูเจาะเสริมหนา พับสำเร็จพร้อมใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO030

กล่องกระดาษแป้ง 310แกรม พิมพ์ 4 สี เจาะหน้าต่าง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA028

ถุงกระดาษ KW 170แกรม พิมพ์ 4 สี ร้อยเชือกหิ้ว พับสำเร็จพร้อมใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO029

กระดาษกล่องแป้ง 400แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA027

ถุงกระดาษ KW 170แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA025

กระดาษกล่องแป้งเทา 270 แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

๋JWBA024

กระดาษกล่องแป้งเทา 270 แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA023

ถุงกระดาษ KII 150แกรม พิมพ์ 1 สี หูเชือกเกลียว พับสำเร็จพร้อมใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA022

ถุงกระดาษ KII 150แกรม พิมพ์ 1 สี เจาะหูหิ้ว พับสำเร็จพร้อมใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA021

กระดาษคราฟท์ KW 170แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO028

กระดาษกล่องแป้ง 400แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO027

กระดาษกล่องแป้ง 400แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA020

ถุงกระดาษอาร์ตขาว 150แกรม พิมพ์ 1 สี หูเชือกเกลียว พับสำเร็จพร้อมใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA019

กระดาษคราฟท์ KW 170แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWOT001

กระดาษการ์ดอาร์ต 250 แกรม พิมพ์ 4 สี เคลือบ PVC ด้าน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA017

ถุงกระดาษอาร์ตขาว 150แกรม พิมพ์ 1 สี หูเจาะ พับสำเร็จพร้อมใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO026

กระดาษ กล่องแป้ง/เทา 310 แกรม พิมพ์ 2 สี  ตัดชิ้น ปะกาว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO025

กระดาษกล่องแป้ง/เทา 310 แกรม พิมพ์ 3 สี  ตัดชิ้น ปะกาวพับ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO024

กระดาษกล่องแป้ง/เทา 310 แกรม พิมพ์ 2 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO023

กล่องกระดาษการ์ดอาร์ต 310 แกรม พิมพ์ 4 สี เคลือบ UV เฉพาะจุด ปั้มเคทอง ปะกาว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO022

กระดาษกล่องแป้ง/เทา 310 แกรม พิมพ์ 5 สี ปะกาว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA015

กระดาษคราฟท์ KW 170แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA013

กระดาษกล่องแป้งเทา 270 แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO021

กล่องกระดาษแป้ง 400แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA012

ถุงกระดาษ KII 150แกรม พิมพ์ 1 สี หูเชือกเกลียว พับสำเร็จพร้อมใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO020

กระดาษกล่องแป้ง 400แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO019

กล่องกระดาษแป้ง 400 แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA011

กระดาษคราฟท์ KW 170แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA010

กระดาษกล่องแป้งเทา 270 แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA009

กระดาษกล่องแป้งเทา 270 แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO018

กล่องกระดาษแป้ง 400แกรม พิมพ์ 4 สี เจาะหน้าต่างเคลือบ PVC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO017

กล่องกระดาษแป้ง 400แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO016

กล่องกระดาษแป้ง 400แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA008

กระดาษคราฟท์ KW 170 แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO015

กล่องกระดาษกล่องแป้งหลังเทา 400แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO014

กล่องกระดาษแป้งเทา 400แกรม พิมพ์ 4 เคลือบ PVC ใส เจาะหน้าต่าง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWTA005

ป้ายกระดาษ อาร์ตมัน 128 แกรม พิมพ์ 4 สี พิเศษ ปั๊มขาดเป็นชิ้นพร้อมใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO013

กล่องกระดาษแป้ง 400แกรม พิมพ์ 4 สีพิเศษ ประกอบชุดฝาและตัวกล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO012

กระดาษกล่องแป้ง 400 แกรม พิมพ์ 2 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWST005

สติ๊กเกอร์เงาหลังเขียวพิมพ์ 4 สี ตัดสำเร็จพร้อมใช้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWST004

สติ๊กเกอร์เงาหลังเขียวพิมพ์ 4 สี ตัดสำเร็จพร้อมใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA007

กระดาษคราฟท์ KW 170 แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO011

ป้ายกระดาษ แป้ง/เทา 310 แกรม พิมพ์ 2 สี  ไดคัทพร้อมใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWST003

สติ๊กเกอร์ เงาหลังเขียว พิมพ์ 4 สี ตัดสำเร็จพร้อมใช้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO010

ป้ายกระดาษ แป้ง/เทา 350 แกรม พิมพ์ 4 สี เจาะร พร้อมเคลือบ PVC ไดคัท พร้อมใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA040

กระดาษคราฟท์ KW 170 แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA006

กระดาษคราฟท์ KW 170 แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA005

กระดาษคราฟท์ KW 170 แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO009

กระดาษกล่องแป้งหลังเทา 310 แกรม พิมพ์ 4 สี ไม่เคลือบ ปั้มไดคัท ปะกาว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO008

กระดาษกร์ดอาร์ต 250 แกรม พิมพ์ 4 สี ไม่เคลือบ ปั้มไดคัทปะกาว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO007

กล่องกระดาษการ์ดอาร์ต 310 แกรม พิมพ์ 4 สี เคลือบ UV ปั้มเคทอง ปะกาว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO006

กระดาษกล่องแป้ง/เทา 310 แกรม พิมพ์ 3 สี  

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA004

กระดาษกล่องแป้งเทา 270 แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO005

กระดาษกล่องแป้งหลังเทา 350 แกรม พิมพ์ 4 สี ปะกาว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO004

กล่องกระดาษการ์ดอาร์ต 350 แกรม พิมพ์ 4 สี ปั้มเคทอง เคลือบ UV ปะกาว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWTA004

กระดาษ ART 2/S พิมพ์  พิมพ์ 4 สี  หน้าหลัง พร้อมเคลือบเงา UV

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWST002

สติ๊กเกอร์เงาหลังเขียวพิมพ์ 4 สีปั๊มเคเงิน ตัดสำเร็จพร้อมใช้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWST001

สติ๊กเกอร์ เงาหลังเขียว พิมพ์ 4 สี ตัดสำเร็จพร้อมใช้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA003

กระดาษกล่องแป้งเทา 270 แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA002

ถุงกระดาษคราฟท์ 150 แกรม พิมพ์ 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBA001

ถุงกระดาษ SD 75 แกรม พิมพ์ 1 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO003

กล่องกระดาษการ์ดอาร์ต 350 แกรม พิมพ์ 4 สี เคลือบ PVC ด้าน / ปั้มเคเงิน / ปั้มนูน ปะกาว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWTA003

ป้ายกระดาษ ART 1/S 350 แกรม พิมพ์ 2 สี ตัดชิ้นพร้อมใช้งาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWTA002

กระดาษ ART 1/S 350 แกรม  พิมพ์ 1 สี เคลือบ ปั๊มสีทอง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWTA001

กระดาษกล่องแป้งหลังเทา 350 แกรม พิมพ์ 4 สี  ตัดชิ้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO002

กระดาษกล่องแป้งหลังเทา 400 แกรม พิมพ์ 4 สี เคลือบ PVC ใสหน้าต่าง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JWBO001

กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 350 แกรม พิมพ์ 4 สี เคลือบ PVC ด้าน / Spot UV ปะกาว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้