ความรู้ทั่วไปทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์

Last updated: 10 พ.ค. 2562  | 

ความรู้ทั่วไปทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์

ความรู้ทั่วไปทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ระบบ offset
            เนื่องจากพื้นผิวของแม่พิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์นี้ทุกบริเวณมีความราบเรียบเท่ากันทั้งแผ่นจึงเรียกว่า “การพิมพ์พื้นราบ”หรือ Planographic Printing ซึ่งมีการแยกส่วนบริเวณที่เป็นภาพกับบริเวณที่ไร้ภาพ (ไม่มีตัวอักษรใดๆเลย) แม่พิมพ์ออฟเซตส่วนใหญ่ท าจากอะลูมิเนียมแผ่นที่เคลือบด้วยสารไวแสง เพื่อสร้างภาพลงบนแม่พิมพ์ โดยส่วนที่โดนแสงจะรวมตัวกันเป็นส่วนที่แข็ง จึงทำให้ไม่ละลายเมื่อมีการสร้างภาพขึ้น)

            หลักการของการพิมพ์ offsetเนื่องจากน้ำหมึกที่ใช้ทั่วไปมีคุณสมบัติคล้ายน้ำมัน ซึ่งไม่รวมตัวกับน้ำหรือรวมตัวกันน้อยมาก การพิมพ์แบบออฟเซตจึงเป็นระบบการพิมพ์ประเภทเดียวที่ต้องใช้น้ าในการพิมพ์เพื่อให้น้ าเกาะบริเวณไร้ภาพและให้หมึกเกาะบริเวณภาพ ออฟเซตเป็นระบบพิมพ์ที่เป็นการพิมพ์ทางอ้อม (indirect printing) โดยแม่พิมพ์อะลูมิเนียมจะไม่ถ่ายทอดภาพลงบนวัสดุที่ใช้พิมพ์โดยตรง ลักษณะการท างานจะเริ่มจากลูกกลิ้งที่เป็นอะลูมิเนียมจะผ่านลูกกลิ้งที่เป็นผ้าที่คอยดูดซับน้ำเพื่อทำความสะอาดลูกกลิ้งในครั้งแรกและทำให้ส่วนที่มีขั้วบนแม่พิมพ์ติดกับส่วนที่มีขั้วของน้ำจากนั้นลูกกลิ้งจะหมุนผ่านส่วนที่เป็นลูกกลิ้งหมึกเพื่อให้เกิดการติดสีเฉพาะส่วนการผ่านลูกกลิ้งหมึกสีนี้จะผ่านได้ครั้งละสีไม่สามารถผ่านหลายๆสีพร้อมกันได้ จากนั้นลูกกลิ้งอะลูมิเนียมที่ติดสีแล้วจะถ่ายโอนน้ำหมึกและน้ำไปบนลูกกลิ้งที่ถูกหุ้มด้วยผ้ายางที่เป็นสื่อกลางระหว่างแม่พิมพ์กับวัสดุที่ใช้พิมพ์โมยาง(แบบแข็ง) จะรับภาพจากแม่พิมพ์และถ่ายทอดลงบนวัสดุที่ใช้พิมพ์ซึ่งจะมีลูกกลิ้งยาง(แบบนิ่ม)อีกหนึ่งลูกคอยกดให้ภาพที่ถูกถ่ายมาบนวัสดุที่ใช้พิมพ์ทำให้มีการพิมพ์ที่เรียบเนียนและติดสีได้แน่นท าให้ได้ภาพตามที่ต้องการเครื่องพิมพ์ออฟเซตแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ
ประเภทที่หนึ่ง คือ แบบหน่วยพิมพ์สามโม (three-cylinder unit) ส่วนใหญ่ใช้ในเครื่องพิมพ์ป้อนแผ่นหรือเครื่องพิมพ์อัดสำเนาหรือออฟเซตเล็กประเภทที่สอง คือ แบบโมยางสัมผัสโมยางหรือโมยางชิดกัน (blanket to blanket) โดยใช้โมยางสองลูกสัมผัสกันโดยไม่มีโมกดพิมพ์ ใช้กับงานพิมพ์บนสิ่งพิมพ์ที่ต้องท าการพิมพ์ทั้งสองด้าน (perfecting) ในการป้อนกระดาษเพียงครั้งเดียว


ข้อดีของการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซต มีดังนี้
1. พิมพ์สีพื้นทึบบริเวณภาพที่กว้างใหญ่ได้สีที่เรียบ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่นๆ
2. ใช้เวลาน้อยในงานเตรียมพิมพ์ส าหรับผู้ที่มีความช านาญในการควบคุมเครื่อง
3. การเก็บและจัดหาพื้นที่เก็บแม่พิมพ์ค่อนข้างเป็นไปได้ง่ายเพราะเป็นแผ่นแบนราบ
4. ความนุ่มของผ้ายางท าให้สามารถพิมพ์บนวัสดุสิ่งพิมพ์ที่มีพื้นผิวหยาบได้
5. จุดบริการผลิตสิ่งพิมพ์มีแพร่หลายจึงหาแหล่งผลิตงานได้ไม่ยาก
6. เป็นงานพิมพ์ที่มีความละเอียดสูงมาก หากมีการควบคุมคุณภาพที่ดี จะได้งานพิมพ์ที่เหมือนจริงมาก


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้